Platby

Platby probíhají bezhotovostně.
Číslo účtu školy: 2401465035/2010 vedeného u Fio banky.
Platby v hotovosti v úředních hodinách kanceláře (8:45 až 14:00).

Družina

Poplatek za školní družinu činí 400,- Kč měsíčně a je splatný vždy do 15. dne v daném měsíci.

Způsob úhrady na účet školy: číslo účtu – 2401465035/2010

Variabilní symbol: s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ Formanská je mu přiděleno číslo, které se po dobu celé školní docházky nemění.

konstantní symbol: 0308

Platby je možné provést i čtvrtletně – vždy v prvním měsíci daného období:

Platby za období: září až prosinec = částka 1 600,- Kč
Platby za období: leden až březen = částka 1 200,- Kč
Platby za období: duben až červen = částka 1 200,- Kč

Obědy

Cena obědů pro kategorii strávníků 7-10 let je pro tento školní rok stanovena na 34,- Kč za jeden oběd. Pro děti 11-12 let je školní cena obědu za 37,- Kč

Platba je prováděna inkasem z účtu vždy do 20. dne následujícího měsíce a částka, která vám bude z účtu stržena, bude za skutečně odebrané obědy předcházejícího měsíce. Podklady pro měsíční vyúčtování nám dává mateřská škola, kde se děti stravují.

Nastavte si prosím včas svolení k inkasní platbě z vašeho účtu a informujte hospodářku základní školy o povoleném inkasu.

Odhlašování obědů, včetně případných jiných požadavků, provádějte prosím přímo u paní hospodářky MŠ, Daniely Haklové – 731 165 078 či e-mailem: msformanska.jidelna@seznam.cz

(do textu nezapomeňte uvést i číslo účtu, ze kterého budou platby inkasovány a nastavený limit – pro kontrolu)

Pokud budete mít nějaký dotaz, či budete potřebovat vyřídit cokoli ohledně výše uvedeného, obracejte se na paní ředitelku Helenu Patákovou (reditelka@zsformanska.cz)

Přejít nahoru