Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Formanská, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha-Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00 Praha 4 – Újezd u Průhonic

Základní účel zřízení – školní  vzdělávání
Hlavní činnost – vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

  4. Kontaktní spojení

  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa Základní škola Formanská, příspěvková organizace
   Na Vojtěšce 188
   149 00 Praha-Újezd
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Základní škola Formanská, příspěvková organizace
   Na Vojtěšce 188
   149 00 Praha-Újezd
  • 4.3 Úřední hodiny Po – Pá Od 7:00 do 16:00hod
  • 4.4 Telefonní čísla +420 730 510 092
  • 4.5 Adresa internetové stránky www.zsformanska.cz

   Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny info@zsformanska.cz
  • 4.8 Datová schránka: tk4cgfp

  5. Případné platby lze poukázat

  Číslo účtu: 2401465035/2010

  6. IČO

  06090664

  7. DIČ

  Škola je neplátcem DPH

  8. Dokumenty

  9. Žádosti o informace

  Prostřednictvím elektronické pošty: info@zsformanska.cz

  Prostřednictvím datové schránky (IDDS): tk4cgfp

  Podání písemně na adresu sídla organizace

  Poštou: Základní škola Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha-Újezd

  Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

  10. Příjem podání a podnětů

  Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

  Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací hospodářka školy, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

  11. Předpisy

  12. Úhrady za poskytování informací

  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   • Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.
  • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

  13. Licenční smlouvy

  • 13.1 Vzor licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
   • V současné době nejsou Základní školou Formanská, příspěvková organizace, Na Vojtěšce 188, 149 00 Praha-Újezd poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

  14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Přejít nahoru