Platby

Platby zasíláme bezhotovostně na číslo účtu školy: 2401465035/2010 vedeného u Fio banky.

 

Družina

Poplatek za školní družinu činí 400,- Kč měsíčně a je splatný vždy do 15. dne v daném měsíci

Způsob úhrady na účet školy: číslo účtu – 2401465035/2010

Variabilní symbol: s nástupem dítěte do 1. třídy ZŠ Formanská je mu přiděleno číslo, které se po dobu celé školní docházky nemění

konstantní symbol: 0308

Platby je možné provést i čtvrtletně – vždy v prvním měsíci daného období

Platby za období: září až prosinec = částka 1 600,- Kč
Platby za období: leden až březen = částka 1 200,- Kč
Platby za období: duben až červen = částka 1 200,- Kč

Obědy

Cena obědů pro kategorii strávníků 7-10 let je pro tento školní rok stanovena na 28,- Kč za jeden oběd.

Platba je prováděna inkasem z účtu vždy do 20. dne následujícího měsíce a částka, která vám bude z účtu stržena, bude za skutečně odebrané obědy předcházejícího měsíce. Podklady pro měsíční vyúčtování nám dává mateřská škola, kde se děti stravují.

Nastavte si prosím včas svolení k inkasní platbě z vašeho účtu a informujte hospodářku základní školy:

Danu Zdeňkovou písemně na e-mail:

hospodarka.zsformanska@seznam.cz o povoleném inkasu.

Odhlašování obědů, včetně případných jiných požadavků, provádějte prosím přímo u paní hospodářky MŠ,
Daniely Haklové – 731 165 078 či e-mailem: msformanska.jidelna@seznam.cz

(do textu nezapomeňte uvést i číslo účtu, ze kterého budou platby inkasovány a nastavený limit – pro kontrolu)

Pokud budete mít nějaký dotaz, či budete potřebovat vyřídit cokoli ohledně výše uvedeného, obracejte se na paní hospodářku Danu Zdeňkovou:604 294 789 (možnost komunikace i přes Whatsapp), nebo e-mailem: hospodarka.zsformanska@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ 2. A 3. TŘÍDY:

V rámci zjednodušení systému všech plateb ZŠ bylo z původních variabilních symbolů odebráno poslední dvojčíslí – ŠD a ŠJ již není rozlišena koncovkou 01 a 02.