Provozní informace ŠD

 • RANNÍ DRUŽINA (RD) – PŘED VYUČOVÁNÍM – OD 7:00
  • příchod hlavním vchodem, použít zvonek 2.třída. Činnost družiny vždy přímo navazuje na vyučování.
  • DENNÍ REŽIM (denní provoz 7:00 – 17:00)
   • 7:00 – 8:00 – příchod žáků do ranní družiny, od 7:50 si žáky vyzvedávají třídní učitelky a odvádí do svých tříd.
   • 11:30 – 13:00 – zaměstnání dětí v hernách dle času oběda
   • 12:00 – 13:55 – OBĚD – dle rozvrhu se třídy vystřídají v jídelně
   • 13:00 – 14:00 – zaměstnání dětí v hernách
   • 14:00 – 15:30 – rekreační činnosti ( vycházky, kulturní a sportovní akce). PO TUTO DOBU ODCHODY DĚTÍ ZE ŠD POUZE PO DOMLUVĚ S VYCHOVATELKOU. BĚHĚM PÁTKU JE MOŽNOST VYZVEDNOUT ŽÁKY KDYKOLIV, BUDOU JEN V PROSTORÁCH OKOLO ŠKOLY.
   • 15:30 – 17:00 – hygiena, svačina, zaměstnání dětí, odchody dětí ze ŠD
  • KONCOVÁ DRUŽINA (16:00 – 17:00)

  Poplatek za ŠD: částka 400 kč měsíčně

  Způsob úhrady:

  • na účet školy
  • variabilní symbol – přidělí hospodářka školy

  Splatnost dle pokynů ředitele školy – měsíčně na daný měsíc, nebo osobní domluva na čtvrtletní, pololetní či celoroční platbu.

  Vybavení dítěte:

  • Převlečení na vycházky a sport (dle uvážení rodičů)
  • Papírové kapesníčky
  • Tyčinkové lepidlo

  Spojení rodičů s vychovatelkami: prostřednictvím mobilního telefonu, skupinového chatu Whats app, email, osobně po smluvení schůzky v době mimo přímé práce s dětmi, tj. od 16:00.

  Vyzvedávání dětí v časech:

  Po obědě, do 14:00 hod., od 15:30 do 17:00, během pátku kdykoliv od oběda.

  Samostatné odchody žáků: pouze písemně zákonným zástupcem určená hodina v Přihlášce do ŠD. Změny od pravidelných odchodů písemně na lístečku s podpisem zákonného zástupce, určete datum a hodinu odchodu. Lístečky jsou uschovávány.

  Nežádejte uvolnění dítěte z družiny elektronicky a po telefonu. Nelze pustit.

  Seznamte se s Vnitřním řádem školní družiny. Seznámení stvrzujete podpisem na přihlášce k zájmovému vzdělávání při přihlašování vašeho dítěte.

  Přejít nahoru