LISTOPAD „Strašidelný listopad“

V každém oddělení se pokračuje v daných tématech.

Výtvarné a pracovně technické činnosti – různé techniky – razítka z brambor, poslední podzimní vyrábění – skládání barevných listů, koláže, dokončení vyrábění z podzimních plodů, zažehlovací korálky s podzimní tématikou a k tématům v různých odděleních, zvířátka v zimě.

Procvičujeme tanec, zpěv, rytmizaci s využitím hudebních nástrojů, různé veselé básničky, dramatizace včetně pantomimy pomocí kartiček a situací.  

V rámci přírodovědných činností budeme zkoumat různé povrchy s využitím mikroskopu, vlastnosti látek, skupenství vody, rozdíly u jehličnatých a listnatých stromů a jejich poznávání. Zopakujeme si další změny podzimu, tentokrát zvířátka – změny srsti, příprava na zimní spánek, ukládání potravy apod.

Rekreační aktivity – formou pohybových her rozvíjíme tělesnou obratnost a postřeh, pokračujeme v přírodovědném bádání při návštěvách Milíčovského lesa a rybníka, využíváme víceúčelových prvků na dětských hřištích.

Bezpečně na chodníku a v městské dopravě – zařazujeme dopravní výchovu včetně poznávání dopravních značek, pravidla pro chodce, důležitost reflexních prvků v podzimních měsících, druhy dopravních prostředků a možných situací.

Zdravověda – prevence nachlazení a úrazů, důležitost vitamínů, co je pro tělo zdravé a co mu škodí, základy první pomoci, opakování důležitých telefonních čísel.

Halloween X Dušičky – besedy, vyrábění, úkoly.

Sv. Martin – tradice, říkanky, písničky, pranostiky, legendy, výroba bílého koně i Martina, svatomartinské husy a pohoštění apod.

Seznámíme se i s informacemi ke státnímu svátku – Den boje za svobodu a demokracii.

Soustředíme se na ochranu přírody a zdraví, třídění odpadu.

  • 17.11. – Den boje za svobodu a demokracii – státní svátek
Přejít nahoru