ŘÍJEN „Barevný PODZIM“

Pokračuje program seznamovacích her a tvořivosti na téma kamarádství mezi dětmi, upevňujeme vzájemné vztahy mezi dětmi a třídní kolektivy včetně spolupráce napříč všemi ročníky. Pokračujeme v celoročních hrách – 1. třída – Z pohádky do pohádky, 2. třída – Cesta kolem světa, 3. třída – skauti.

Figurky a obrázky z přírodních materiálů, poznávání ovoce, zeleniny, podzimních plodů a semen, proč listí mění barvu.

Malba, kresba, muchláž, frotáž, koláž a tisky ve výtvarných činnostech, výroba draka.

Zapouštění podzimních barev do klovatiny, práce s přírodním a netradičním materiálem.

Procvičujeme zrak, hmat, čich i chuť v Kimových hrách.  

Dušičky x Halloween – seznámení s tradicemi.                               

Písničky a básničky s podzimní tématikou, dramatizace.

Rekreační aktivity – formou pohybových her rozvíjíme tělesnou obratnost a postřeh, pokračujeme v přírodovědném bádání při návštěvách Milíčovského lesa a rybníka, poznávání stromů a keřů, sběr podzimních plodů, práce s lupou a mikroskopem, využíváme víceúčelových prvků na dětských hřištích, pohybové hry, míčové hry a hry s náčiním.

Bezpečně na chodníku, na silnici a v městské dopravě – zařazujeme dopravní výchovu včetně poznávání dopravních značek, upevňujeme pravidla.

Soustředíme se na ochranu přírody a zdraví, třídění odpadu.

Přejít nahoru