ÚNOR „Masopust“

K tématu Masopust si povíme o tradicích, jaké jsou postavy v průvodu a čím se vyznačují a co znamenají, v každém oddělení si takový malý Karneval uděláme, různé taškařice v maskách, zkusíme pohybovou hru Masopust, různé soutěže, básně od Ludvíka Středy – Koblihové dostihy, Jiří Havel – Před koncertem, Milena Lukešová – Karneval, přečteme si Chaloupku na vršku – Jak to bylo o Masopustu, podíváme se na interaktivní tabuli na karnevaly a oslavy v jiných zemích. Pokračujeme i v příslovích, jejich významu a najdeme si ty, které k únoru patří.

Seznámíme se s tradicí sv. Valentýna, kde to všechno začalo, kdo to sv. Valentýn byl, vyrobíme si zamilované Valentýnky.

Ukončíme témata spojená se sněhem a zimou – zvířátka v zimě, přezimující ptáčci, země věčného ledu a Eskymáci, zimní sporty, sněhuláci, shrneme si práci za celé pololetí – třetí třída svou cestu za bobříky, druhá třída cestování po světě a první třída z pohádky do pohádky. Užijeme si radost z vysvědčení.

Výtvarné a pracovně technické činnosti – různé výtvarné techniky spojené se zimou – využití studených odstínů barev, výroby masek ať už z papíru nebo formou kašírování nebo práce se sádrovými obvazy, kresby masopustních postav, z modelíny a slaného těsta vyrobíme masopustní občerstvení

Rekreační aktivity – turistika po okolí, návštěvy Milíčovského lesa a rybníka – krmení ptáčků a zvířátek v lese, lokomoční dovednosti na hřišti, míčové hry. Při variantě se sněhem – tvořivé hry na sněhu i se sněhem, bobování, stavby ze sněhu.

Bezpečně na sněhu – seznámení s bezpečnými způsoby chování při různých hrách se sněhem a na sněhu, důležitost ochrany citlivých míst před omrznutím, prevence úrazů a nachlazení. Probereme také pravidla bezpečnosti při zimních sportech.

Soustředíme se na ochranu přírody a zdraví, třídění odpadu a dopravní výchovu.


2.2. – Pololetní prázdniny – škola ani družina není v provozu

5.2. – 9.2. – Jarní prázdniny – škola ani družina není v provozu

Přejít nahoru