ZÁŘÍ „Hurá, zpátky ve škole“

První měsíc prožijeme zábavným programem plným seznamovacích her a tvořivosti na téma kamarádství, prázdniny, místa, která jsme navštívili. Prohlédneme si prázdninové deníky a s napětím si vyslechneme všechna prázdninová dobrodružství svých kamarádů a navážeme nová přátelství s dalšími prvňáčky.

Letos každé oddělení bude mít svůj program přizpůsobený věku dětí. Ve třetím oddělení se seznámíme se skauty a jejich dovednostmi, a to nás bude provázet celý rok. Ve druhém oddělení nás čeká Cesta kolem světa. V prvním oddělení začneme pohádkově, a to celoročním putováním z pohádky do pohádky.

Během volných i řízených her pomůžeme dětem navázat pěkné kamarádské vztahy, osvojit si názory a dovednosti, které jim umožní dobře se orientovat ve škole a zvládnout vytváření nových kolektivů.

Využíváme hry Kruh přátelství, Kouzelná slovíčka, Hledej přítele a výtvarné hrátky na různá témata podle oddělení. Stanovujeme si pravidla správného chování, povídáme si o bezpečnosti jak své, tak okolí.

Tvoříme z přírodních materiálů, začínáme sbírat kaštany, semena, listy, suché rostliny,

dýně – využijeme na zvířátka, panáčky, budeme navlékat, tisknout půleným ovocem a jinými materiály, rozvíjet nápady a tvořivost.

V září se v rámci dopravní výchovy seznámíme s cestou do školy, s okolím školy, dopravními značkami pro chodce, učíme se zvládat chování na cestě, chodníku a přechodech, abychom byli připraveni na Den bez aut.

Využijeme teplých podzimních dní na turistiku v okolí školy, do Milíčovského lesa, navštívíme různá dětská hřiště.

28.9. – Státní svátek
29. 9. – Ředitelské volno

V těchto dnech není škola ani družina v provozu.

Přejít nahoru