Základní škola Formanská, příspěvková organizace

Školní družina 2024 / 2025

  1.května 2024  |  V případě potřeby můžete pracovníky družiny kontaktovat na tel.  602 662 400 v čase ŠD.Organizace školní družiny :

7.00 - 7.45 h - ranní družina  

volné aktivity - deskové hry, výtvarná činnosti, čtení, povídání

11.45 - 12.30 -  volné aktivity, oběd

12.30 - 13.00 - relaxační aktivity, čtení, poslech

13.00 - 14.00 - řízená činnost - výtvarná, dramatická, hudební, vzdělávací

14.00 - 15.30 - pobyt venku, řízená činnost

15.30 - 16.00 - volné aktivity

16.00 - 17.00 - konečná družina , individuální  režim


V době o d 14.00 - 15.30 není možné si děti vyzvedávat, družina je mimo školu. 

Ranní i konečná družina je vždy v 2. třídě.

Samostatné odchody žáků: pouze písemně zákonným zástupcem určená hodina v Přihlášce do ŠD.

Změny od pravidelných odchodů písemně na lístečku s podpisem zákonného zástupce nebo v systému Edupage, určete datum a hodinu odchodu. Poplatek za ŠD: částka 600 kč měsíčně

Způsob úhrady:

  • na účet školy
  • variabilní symbol – přidělí hospodářka školy

Splatnost dle pokynů ředitelky školy – pololetně září - prosinec / leden - červen

                                                             měsíčně na daný měsíc

Vybavení dítěte:

  • Doporučujeme převlečení na vycházky a sport 
  • Papírové kapesníčky
Školní družina
Vyhledávání
Krátké zprávy
Zveřejněno: 20.5.2024
Nový web

Vítejte !

Informace o škole

Základní škola Formanská, příspěvková organizace
Na Vojtěšce 188
149 00  Újezd u Průhonic
https://www.zsformanska.cz
info@zsformanska.cz
ISDS: tk4cgfp
IČ: 06090664
Městská část Praha - Újezd

Zřizovatel školy

Městská část Praha - Újezd
Kateřinské náměstí 465/1
149 00  Praha 4 – Újezd u Průhonic
272 690 545, 272 690 692, 737 213 255
E-mail: info@praha-ujezd.cz
Datová schránka: 2w9bx6s
e-podatelna@praha-ujezd.cz

Tento web zpracovává pouze nezbytné (technické a relační) cookies, jejichž zpracování nepodléhá souhlasu.