LEDEN „Zima všude kolem nás“

Výtvarné a pracovně technické činnosti – zaměřené na paní Zimu, studené barvy do modrých odstínů, jak maluje mráz – vodové barvy s igelitovým pytlíkem, výroba sněhu z pěny na holení, práce s inkoustem a zmizíkem, ztvárnění různých zimních sportů, Tři králové – postavičky z ruliček, práce s temperou – portrét paní Zima.

Procvičujeme tanec, zpěv, rytmizaci – různé zimní písně, My tři králové včetně dramatizace, možná se zas vydáme na koledu po okolí.

Tradice Tří králů – vysvětlíme si význam jednotlivých darů, co jaký král představoval

Zaměříme se na zimní sporty, vybavení.

Zopakujeme si druhy ptáků, rozdíly mezi samcem a samicí, kteří ptáci přezimují a čím jim můžeme v zimě obohatit jídelníček – vyrábění různých pamlsků, krmítek.

Rekreační aktivity – turistika po okolí, návštěvy Milíčovského lesa a rybníka – krmení ptáčků a zvířátek v lese, lokomoční dovednosti na hřišti, míčové hry. Při variantě se sněhem – tvořivé hry na sněhu i se sněhem, bobování, stavby ze sněhu.

Bezpečně na sněhu – seznámení s bezpečnými způsoby chování při různých hrách se sněhem a na sněhu, důležitost ochrany citlivých míst před omrznutím, prevence úrazů a nachlazení. Probereme také pravidla bezpečnosti při zimních sportech.

Soustředíme se na ochranu přírody a zdraví, třídění odpadu.

Přejít nahoru