Kritéria přijímání žáků

Ředitel školy stanovuje v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání, v platném znění tato kritéria a jejich pořadí důležitosti pro přijetí do prvního a přípravného ročníku:

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském (spádovém) obvodu základní školy.
  2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Újezd u Průhonic, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 5. ročníku).
  3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Újezd u Průhonic.
  4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jinde než v Újezdu u Průhonic, jehož sourozenec se v naší základní škole již vzdělává (v době zápisu v 1. – 5. ročníku).
  5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jinde než v Újezdu u Průhonic.

Spádový obvod školy je stanoven obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol.

Přejít nahoru