PROSINEC „Vánoce u nás i ve světě“

V tomto měsíci se zaměříme na nejoblíbenější den dětí, a to Vánoce. Seznámíme se s nejrůznějšími pranostikami, které prosinec provázejí, dozvíme se odkud vznikla tradice Mikuláše, jak se slavila sv. Lucie, jak probíhají tradice Vánoc v okolních zemích, jaké jsou rozdíly a v neposlední řadě tradice u nás, jistě si i spoustu z nich vyzkoušíme. Nazdobíme si malý stromeček v každém oddělení a společně s celou školou i strom na chodbě školy vlastnoručně vyrobenými ozdobičkami. Každé oddělení si ještě navíc pracuje na svých tématech.

Výtvarné a pracovní činnosti – práce se studenými barvami, různými materiály tradičními i netradičními, sušení ovoce, mikulášské tvoření, vánoční vyrábění – přáníčka, adventní věnce, ozdoby, paní Zima, peklo – nebe, solná a ubrousková technika, enkaustika, slané těsto, výroba sněhu a sněhových vloček. Jelikož jsme minulý měsíc věnovali spoustu času výrobě na vánoční charitativní jarmark a děti si užily spousty vánočního vyrábění, nebudeme již letos dělat vánoční dílničky.

Užijeme si také různé pokusy, abychom nasáli kouzelnou atmosféru a naučili se zas něco nového, k tomu nám pomůžeme i adventní kalendář od úžasného divadla fyziky ÚDIF, který jsme financovali ze šablon OP JAK a je plný různých pokusů a sestrojování.

Procvičujeme tanec, zpěv, rytmizaci – koledy a veselé Mikulášské básničky, dramatizace vánočních tradic.

Rekreační aktivity – turistika po okolí, návštěvy Milíčovského lesa a rybníka – krmení ptáčků, hledání lesních skřítků, lokomoční dovednosti na hřišti, míčové hry. Při variantě se sněhem – tvořivé hry na sněhu i se sněhem, bobování, stavby ze sněhu.

Bezpečně na chodníku a v městské dopravě – možné dopravní situace v zimních měsících, zvýšená opatrnost při námraze, správné oblékání, důležitost reflexních prvků, bezpečnost při zimních hrách a sportech, prevence úrazu.

Soustředíme se na ochranu přírody a zdraví, třídění odpadu.

  • 2. – 3.12. – Vánoční charitativní jarmark na náměstí v Újezdě a Kateřinkách
  • 6.12. – Vánoční tradice v Čechově stodole 13:30 – 17:45
  • 22.12. – Ředitelské volno
  • 23.12. – 2.1.2024 Vánoční prázdniny (včetně 2.1., do školy se jde 3.1.)
Přejít nahoru