První zasedání školské rady

Dne 7.11. 2023 proběhlo první zasedání nově zvolené školské rady.
Na tomto zasedání proběhla, mimo jiné, volba předsedy. Předsedou byla jednohlasně zvolena paní Mgr. Alena Třešňáková, která je ve školské radě zástupcem rodičů. Dále se školská rada usnesla, že bude zřízen e-mail skolskarada@zsformanska.cz, kde bude možné kontaktovat její zástupce a vznášet podněty k řešení.

Kompletní zápis z jednání rady je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Přejít nahoru