Plánováná stávka učitelů

Vážení rodiče a přátelé školy!

Vzhledem k plánované stávce učitelů, která je připravována na pondělí 27.11.2023, bych Vám rád zaslal stanovisko naší školy.

Škola bude 27.11. v provozu, ale ke stávce se připojíme formou změny obsahu výuky. Zaměříme se na přípravu před blížícími se vánočními svátky (zpívání u rozsvěcení vánočního stromku na náměstí v Újezdě, výtvarnou činnost s tím spojenou a také odpočinkovou a individuální práci žáků).

Rádi bychom tím podpořili myšlenku stávky a upozornili na skutečnost, že ve školách pracují odborníci nejen na pedagogiku a výchovu, ale také se o provoz starají nepedagogové, jako jsou hospodářky, účetní, IT specialisté, kuchařky, uklízečky, školníci a další. Pro pohodový provoz jsou tito zaměstnanci velmi důležití a neměli bychom jejich práci podceňovat jak profesně, tak po finanční stránce. Dále jde o kvalitu výuky samotné. Školy se snaží nabízet maximální kvalitu výukové hodiny a jednou z možností, jak toho docílit, je půlení hodin a tandemová výuka. Touto plánovanou úpravou by docházelo ke snižování dotací na tyto hodiny, a tím by byl v ohrožení tento způsob výuky.

Učitelství je řehole, kterou většina učitelů dělá především z lásky k dětem a učitelskému řemeslu. Je potřeba, aby nám zůstaly možnosti výuku a působení na děti neustále vylepšovat. Rádi bychom, aby nám zůstala volba tento proces dílčím způsobem upravovat a to například právě dotací hodin a posílením učitele při tandemové výuce.

Jistě i tak si pondělní aktivity užijeme a v úterý budeme pokračovat v běžné výuce.

S pozdravem a přáním pěkných chvil,
Tomáš Kunst a kolektiv školy Formanská

Přejít nahoru